Чи можна мати якусь податкову пільгу на загальній системі оподаткування для новоствореного підприємця. І взагалі, які варіанти мати податкову пільгу на перший період старту бізнесу?

Пільги можуть бути лише щодо певних видів робіт, реалізації певних товарів. Дані пільги в першу чергу податкові: наприклад торгівля лікарськими засобами, електроенергією тощо. Також як податковими пільгами для малих підприємців є спрощена система оподаткування (єдиний податок). Податковий режим ПДВ передбачений для підприємств сільськогосподарського комплексу. Таких нюансів пільгових умов оподаткування є чимало. Спеціальних пільг для новостворених підприємців, чи певних податкових канікул для окремих категорій підприємців – законодавством України не передбачено.

Як може бути офіційно оформлений суб’єкт підприємницької діяльності, якщо йому 17 років?
  1. Якщо він/вона вступив до шлюбу – набуває повнодії дієздатності і може бути зареєстрований підприємцем чи стати засновником юридичниї особи, раніше ніж у 18 років.
  2. Якщо особа офіційно працює за трудовим договором – набуває повнодії дієздатності і може бути зареєстрований підприємцем чи стати засновником юридичниї особи, раніше ніж у 18 років.
  3. Якщо батьки, або піклувальники надали письмову згоду на реєстрацію суб’єктом підприємницької діяльності.
Які зараз вимоги, щоб утворити підприємство інвалідів громадської організації інвалідів?

Процедура створення підприємства інвалідів є загальною, жодних специфічних особливостей немає, окрім тієї, що засновником такого підприємства повинна бути громадська організація інвалідів. Алгоритм дій: громадська організація приймає рішення про створення підприємства (рішення приймає вищий орган правління ГО, відповідно до статуту), оформлення та підписання статуту підприємства, протоколу зборів засновників підприємства, реєстрація підприємства у відповідному відділі державної реєстрації юридичних осіб.
Щодо пільг, які отримує підприємство інвалідів, то воно повинне отримати відповідний дозвіл на використання пільг.
Щоб отримати такий дозвіл підприємство інвалідів мусить відповідати наступним вимогам:

 1. кількість інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу;
 2. фонд оплати праці інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;
 3. сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (надання послуг).
 4. розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, повинен бути не менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
 5. виконання підприємствами, організаціями рішень Мінсоцполітики та обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).
  Вичерпний перелік документів, які необхідно подати, щоб отримати дозвіл на пільги, встановлюється Постановою КМУ №1010 від 08.09.2007 року.
Надайте, будь ласка, інформацію щодо повного пакету звітності, яку потрібно подавати: 1. ФОП 2. ПП 3. Неприбутковій організації.
 1. Звітність ФОП на єдиному податку, без найманих працівників – щоквартально звіт ЄСВ та щоквартальна податкова декларація платника єдиного податку (якщо використовує РКО – щомісячний звіт по РКО, якщо платник ПДВ – щомісячна декларація з ПДВ)
 2. Звітність ФОП на єдиному податку,з найманими працівниками – щомісячний звіт ЄСВ та щоквартальна податкова декларація платнкиа єдиного податку (якщо використовує РКО – щомісячний звіт по РКО, якщо платник ПДВ – щомісячна декларація з ПДВ)
 3. Звітність ФОП на загальній системі оподаткування, без найманих працівників – річна декларація про доходи та витрати, річний звіт з ЄСВ, (якщо використовує РКО – щомісячний звіт по РКО, якщо платник ПДВ – щомісячна декларація з ПДВ)
 4. Звітність ФОП на загальній системі оподаткування, з найманими працівниками – щомісячний звіт ЄСВ та річна декларація про доходи та витрати, (якщо використовує РКО – щомісячний звіт по РКО, якщо платник ПДВ – щомісячна декларація з ПДВ)
 5. Звітність ТОВ, ПП на загальній системі оподаткувння- щомісячний звіт ЄСВ, річна декларація з податку на прибуток, якщо платник ПДВ – щомісячна декрація з ПДВ, Звітність ТОВ, ПП на єдиному податку- щомісячний звіт ЄСВ, щоквартальний звіт платника єдиного податку, якщо платник ПДВ – щомісячна декрація з ПДВ, Неприбуткова організація – щомісячний звіт ЄСВ, щоквартальний податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій.
Які умови отримання ліцензії на відкриття аптеки, за умови, що учасник працює в комунальній аптеці та хоче створити приватну аптеку? Чи можливо отримати ліцензію до звільнення з комунальної аптеки?

Ліцензія видається суб’єкту підприємницької діяльності. Прив’язки до місця роботи учасника/підприємця тощо тут бути не може. Для торгівлі лікарськими засобами в аптеці – необхідно отримувати ліцензію на роздрібну торгівлю. Дану ліцензію видає Державною службою України з лікарських засобів. Існують організаційні та кваліфікаційні вимоги для отримання ліцензії даного виду. Організаційні вимоги – наявність приміщення, що відповідає ліцензійним умовам та устаткування для зберігання лікарських засобів. Кваліфікаційні вимоги – визначити Уповноважену особу, яка повинна мати повну вищу фармацевтичну освіту, здобути освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця – спеціаліст, отримати сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора загального профілю (для фахівців, які закінчили вищий навчальний заклад після 1992 року) або загальної фармації та мати стаж роботи за фахом не менше двох років (виконання обов’язків Уповноваженої особи, відповідальної за функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів в аптеці, що розташована у сільській місцевості, може покладатися на особу із фармацевтичною освітою, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця – молодший спеціаліст, бакалавр). Виконання обов’язків Уповноваженої особи у сільській місцевості може покладатися на спеціалістів без стажу роботи за фахом. Крім того на аптеку чи аптечний кіоск отримується відповідний паспорт, що є підтвердження його відповідності організаційним, санітарним вимогам для здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Яка форма власності та які необхідні документи для того, щоб бізнес мав право на експорт лісопильної продукції?

Форма власності може бути будь-яка, або ФОП, або юридична особа будь-якої організаційно-правової форми. Для того щоб займатися будь-якою зовнішньо-економічною діяльністю – перш за все необхідно пройти акредитацію на регіональній митниці за місцем реєстрації суб’єкта ЗЕД. Акредитація є безоплатною, її можна пройти самостійно, або ж звернувшись до митного брокера. Щодо експорту деревини та продуктів деревообробки, то відповідно до закону України «Про карантин рослин» та ряду підзаконних актів: деревина та хімічно необроблені вироби з неї, пиломатеріали являються під карантинними матеріалами. Для експорту під карантинних матеріалів необхідно отримувати карантинний сертифікат (за місцем митного оформлення). Також для експорту деревини та деревообробної продукції необхідно отримати сертифікат походження товару (його видає управління лісового господарства). Сертифікат походження видається на кожну партію лісоматеріалів. Для певних видів продуктів деревообробки при експорті також необхідно проходити екологічний та радіологічний контроль на кожну партію товару. Крім того, при експорті даного виду продукції, необхідно пройти усі типові митні процедури: визначення митної вартості, замитнення товару, сплата мита тощо.