Чи може фізична особа отримувати дохід від своєї діяльності і не реєструватися підприємцем? Що таке підприємницька діяльність?

Відповідь на дане питання можна отримати в визначення підприємницької діяльності, яке дає ст. 42 Господарського кодексу України: «підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку». Ключовим визначеннями тут являються систематичність та самостійність. Якщо особа надає певні послуги, реалізує товари чи іншими способом отримує прибуток від певної роботи, яку вона робить, проте це являється разовим, не системним явищем – така особа не зобов’язана реєструватися підприємцем. Важливий момент: якщо особа не зареєстрована підприємцем, проте отримує прибуток від здійснення певної діяльності – це ніяким чином не звільняє її від сплати обов’язкових податків та зборів.

Чи існує відповідальність за ухилення від реєстрації підприємцем?

Як превентивна норма, щодо обов’язку реєстрації фізичної особи підприємцем – існує ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. До 2012 року, до декриміналізації українського законодавства існувала навіть кримінальна відповідальність за проведення підприємницької діяльності без державної реєстрації (ст. 202 Кримінального кодексу України). Крім того, встановлюється ще один, не менш важливий запобіжник щодо примусу особи, які здійснює підприємницьку діяльність зареєструватися в установленому законом порядку: згідно ст. 50 Цивільного кодексу України, якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.

Хто може зареєструватися підприємцем?

Реєстрація фізичної особи підприємцем, регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Право стати підприємцем мають фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, тобто ті, які досягли 18-річного віку. В окремих випадках, право на реєстрацію особи підприємцем виникає з 16-річного віку: в разі реєстрації шлюбу; в разі запису неповнолітньої особи матір’ю чи батьком дитини, в разі роботи за трудовим договором. Іноземні громадяни, які на законним підставах, постійно проживають на території України також мають право стати фізичною особою-підприємцем за законодавством України.

Чи є додаткові умови реєстрації фізичної особи­підприємця, наприклад, для внутрішньо­
переміщених осіб?

Жодних додаткових умов законодавством України не передбачено. Відносно внутрішньо переміщених осіб встановлюються лише особливості здійснення їх реєстрації та постановки на облік.

Де проводиться державна реєстрація фізичної особи-підприємця?

Фізична особа може бути зареєстрована як підприємець у будь-якому відділі державної реєстрації, з 01.01.2016 року, проведення державної реєстрації, а також реєстрації змін може здійснювати будь-який нотаріус. діяльність може проводити на всій території України без обмежень. Тут можна переглянути адреси органів державної реєстрації.

Де проводиться реєстрація підприємців із числа внутрішньо-переміщених осіб?

У будь-якому відділі державної реєстрації, з 01.01.2016 року, проведення державної реєстрації, а також реєстрації змін може здійснювати будь-який нотаріус.

Яким майном фізична особа-підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями?

Фізична особа – підприємець несе відповідальність за свою діяльність всім свої майном, в тому числі тим, яке знаходиться у спільній сумісній власності, спільній частковій власності.

Які документи необхідно подати для державної реєстрації фізичної особи-підприємця?

Для проведення державної реєстрації подаються наступні документи:

 1. заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
 2. заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість – за бажанням заявника;
 3. нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.
Що таке КВЕД?

Перед початком реєстрації, підприємець повинен визначити види діяльності якими він буде займатись,та внести їх в заяву про державну реєстрацію. Види діяльності вибирають відповідно до КВЕД – Класифікатора видів економічної діяльності. Краще вибрати не один вид діяльності, а відразу декілька, для того щоб пізніше не довелося вносити зміни до державного реєстру при зміні виду діяльності.

Як вид економічної діяльності впливає на оподаткування ФОП?

Щодо видів економічної діяльності є певні обмеження по можливості застосування спрощеної системи оподаткування (єдиного податку) для ФОП. Наприклад, податковим кодексом (ст. 291.5) встановлено, що платниками єдиного податку не можуть бути суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

 1. діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
 2. обмін іноземної валюти;
 3. виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
 4. видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
 5. видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
 6. діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами;
 7. діяльність з управління підприємствами;
 8. діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
 9. діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 10. діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
 11. технічні випробування та дослідження (група 74.3 квед дк 009:2005), діяльність у сфері аудиту
Чи повинна фізична особа-підприємець самостійно подавати документи для державної реєстрації?

Особа може подати документи для проведення державної реєстрації самостійно, в даному випадку вона пред’являє паспорт, або інший документ, який його заміняє, для ідентифікації її особи. Також фізична особа має право видати доручення для делегування функцій щодо проведення державної реєстрації іншим особам. В даному випадку доручення повинне бути нотаріально посвідчене.

Чи обов’язково ФОП повинен мати печатку?

Фізична особа-підприємець має право на виготовлення печаток та штампів. Це не є обов’язком і особа має право проводити підприємницьку діяльність без печатки. В такому випадку, у документах, які вона виписує ставиться позначка про проведення діяльності без печатки (б/п). Печатка виготовляється у штемпельно-граверній майстерні, жодні дозволи на сьогоднішній день для виготовлення печаток та штампів непотрібні.

Що робити, якщо ФОП бажає змінити види діяльності, або змінюється адреса її прописки?

Для зміни видів діяльності, адреси реєстрації – до реєстраційної служби за місце реєстрації подається Заява про реєстрацію змін (яка заповнюється з урахуванням змін).

Які системи оподаткування для ФОП існують?

Прибуток фізичних осіб-підприємців оподатковується у будь-якому випадку. На сьогоднішній день існує дві системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців: загальна та спрощена.

Що таке загальна система оподаткування ФОП та які ставки податків для ФОП?

Загальна система оподаткування передбачає сплату податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18% відповідно до ст. 167.1 Податкового кодексу України.

Які актуальні ставки/розміри податків для спрощеної системи станом на 01.01.2016?

Ставки податків змінювалися з 01.01.2016 року для платників єдиного податку третьої групи, ставка становить 3% від доходу, у випадку сплати податку на додану вартість та 5% від доходу, у випадку включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Крім того, з 1 січня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати становить 1 378 грн.

Що таке спрощена система оподаткування (єдиний податок)? Які ставки єдиного податку для ФОП?

Спрощена система оподаткування (платники єдиного податку) передбачена главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Існують групи платників єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, кожна з яких встановлює різні ставки податку та певні обмеження щодо проведення підприємницької діяльності.

  1. Перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень. Ставка податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (встановлюється сільськими, селищними та міськими радами, де фізична особа-підприємець проводить діяльність);
  2. Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 

   1. не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
   2. обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

 
Не можуть бути платниками єдиного податку другої групи фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Ставка податку – до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (встановлюється сільськими, селищними та міськими радами, де фізична особа-підприємець проводить діяльність).

 1. Третя група – фізичні особи-підприємці, обсяг доходу яких не перевищує 5 000 000 гривень.
 2. Ставка податку – 3% доходу у разі сплати податку на додану вартість або 5% доходу, якщо фізична особа-підприємець не зареєстрована платником податку на додатну вартість.
 3. Четверта група. Сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.
Чи є обмеження для ФОП, щоб зареєструватися платником єдиного податку?

Не можуть бути платниками єдиного податку:

  1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

 

   1. діяльність з організації, проведення азартних ігор;
   2. обмін іноземної валюти;
   3. виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
   4. видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
   5. видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
   6. діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
   7. діяльність з управління підприємствами;
   8. діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
   9. діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
   10. діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
   11. здійснюють технічні випробування та дослідження;
   12. діяльність у сфері аудиту;
   13. надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 

 1. Фізичні особи – нерезиденти.

Реєстрація платником єдиного податку може бути на певні види господарської діяльності ( не на усі). У разі провадження виду діяльності, який не підпадає під єдиний податок – дохід отриманий від нього оподатковується за загальною системою оподаткування. Якщо у фізичної особи-підприємця, платника єдиного податку, обсяг доходу за календарний рік перевищив встановлений обсяг – сума перевищення оподатковується за правилами загальної системи оподаткування.

Яка процедура реєстрації платником єдиного податку?

Реєстрація платником єдиного податку відбувається на підставі заяви фізичної особи-підприємця. Стати платником єдиного податку можна одразу з моменту державної реєстрації, або починаючи з наступного податкового кварталу (з 01 січня, з 01 квітня, з 01 липня чи з 01 жовтня). Змінити систему оподаткування можна не більше одного разу протягом року.

Які податки ФОП сплачує за найманих працівників?

Якщо фізична особа-підприємець має найманих працівників, на заробітну плату таких працівників вона зобов’язана сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). ЄСВ становить 22%. Крім того, при виплаті заробітної плати найманим працівникам, фізична особа-підприємець зобов’язана сплатити за своїх працівників податок на доходи фізичної особи (18%). Це затрати найманих працівників, проте виплата повинна бути від імені роботодавця (податковий агент).

Як відбувається сплата ЄСВ фізично особою-підприємцем?

Крім найманих працівників, ФОП сплачує також ЄСВ за себе. Мінімальний розмір – 22% від мінімальної заробітної плати щомісячно. Сплата ЄСВ щомісячно, якщо є наймані працівники, поквартально (за себе), якщо найманих працівників немає. Ставки сплати ЄСВ за найманих працівників становить 22%.

Чи може ФОП здавати звіти дистанційно?

Так, може, оформивши електронно цифровий підпис та зареєструвавши його у податковому органі, звітність можна подавати в електронному вигляді.

Які штрафні санкції застосовуються до ФОП за несвоєчасну сплату податків чи невчасне подання звітів?

Штраф 170 грн. за неподання чи прострочення подання звітності, за друге протягом року – 1 020 грн. за кожен прострочений чи не поданий звіт. Відповідальність: несплата єдиного податку чи прострочення сплати – штраф 50% від суми несплаченого податку, а також пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Чи може ФОП тимчасово призупинити ведення підприємницької діяльності?

ФОП не зобов’язаний постійно вести діяльність, однак як такого поняття призупинення діяльності немає. Якщо ФОП є платником єдиного податку, він може відмовитися від його сплати, тоді оподаткування зводиться до нуля, проте перехід знову на єдиний податок можливий лише з наступного року.

Який перелік документів необхідний ФОПу для ведення підприємницької діяльності?

Для ведення підприємницької діяльності ФОП повинен бути зареєстрованим. За результатами реєстрації він отримує підтверджуючий документ – виписку з єдиного реєстру.

Чи обов’язково ФОПу мати рахунок у банку?

Це право, а не обов’язок.

Що таке РРО (реєстратор розрахункових операцій) і в яких випадках вимагається його використання ФОПом?

РРО – це касовий апарат, який підлягає обов’язковій реєстрації в податкових органах. Його використовують ФОП на 2й і 3й групах єдиного податку. Як тільки оборот в календарному році перевищує 1 млн. грн, з першого дня наступного кварталу ФОП повинен розпочати використовувати РРО. Обов’язкове використання РРО незалежно від обсягів продажу для торгівлі через інтернет та при наданні послуг (якщо отримують готівку).

Які звіти повинна подавати фізична особа-підприємець?

На загальній та спрощеній системах оподаткування фізична особа-підприємець щоквартально подає декларацію про доходи до податкової інспекції за місцем реєстрації.
Якщо фізична особа-підприємець має найманих працівників – щомісячно подається звіт 1-ДФ по нарахованій заробітній платі.
Якщо фізична особа-підприємець являється платником податку на додатну вартість – щомісячно подається декларацію з податку на додану вартість.

Яку відповідальність несе ФОП (загальна система оподаткування) за нездачу торгової виручки (готівки) на р/р в банк?

Ліміт каси та терміни здавання готівкової виручки до банку для ФОП не встановлюються, тому відповідальності не передбачено (у випадку належного оформлення та обліку готівкових операцій).