З вересня 2017 року на базі КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, за сприянням Регіонального фонду підтримки підприємництва, створено нову інституцію – бізнес-інкубатор. Бізнес-інкубатор — інституція, яка надає на певних умовах і на певний час спеціально обладнані приміщення та інше майно студентам або суб’єктам малого та середнього підприємництва, що розпочинають свою діяльність, з метою сприяння у набутті ними фінансової самостійності. На виконання заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області в червні 2019 року для студентів, мотивованих у майбутньому реалізувати себе в якості підприємця, було проведено десять освітніх заходів (двогодинних семінарів) із бізнес-планування та з економічних питань. Курс “Бізнес-планування” запропонував  алгоритм розв’язання проблем, пов’язаних із розробкою бізнес-плану. У ньому крок за кроком подається процедура підготовки бізнес-плану. Курс дає уявлення про інформацію, необхідну для розроблення бізнес-плану і щодо її доступнішого викладу; містить рекомендації щодо формування структури бізнес-плану та розглядає питання, до яких підприємцю потрібно особливо уважно поставитися під час його підготовки; визначає, до чого будуть особливо чутливими користувачі бізнес-плану та на основі чого вони прийматимуть рішення про фінансування проекту. Семінари з економічних питань  — більш високий рівень організації навчальної діяльності для бізнес-інкубантів. Цим видом навчальної роботи передбачено підвищення пізнавальної активності студентів щодо економічних законів у суспільстві. Технологія організації та проведення семінарських занять передбачає попереднє визначення ментором теми, основних питань, які виносяться на обговорення, ознайомлення зі списком літератури для опрацювання та методичними рекомендаціями щодо систематизації результатів цієї роботи. Безпосередньо на заняттях відбувався процес обговорення основних проблем теми, дискусія, забезпечувалася  активність студентів, підбиваються підсумки, оцінюється діяльність студентів, майбутніх підприємців. Загалом семінари мають бути “розсадником знань”, забезпечувати інтелектуальний розвиток студентів, формувати у них пізнавальну активність.

Категорії: Новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *